EBT

Flytebrygge i tre med flyteelementer i betong.

Std. lengder
fra 7,5m etter kundens ønske.
Bredde
2,1m, 2,4m

Tekniske data

Std. lengder
fra 7,5m etter kundens ønske.
Bredde
2,1m, 2,4m

Kontakt produsent Etnebrygga, telefon 53 75 67 12

+